Nové sídlo Materského centra Rybka je Čiližská 26/A

Nízka budova pri ihrisku

V lete bude prebiehať denný tábor pre deti 6-10 rokov