Od 12.6. bude centrum zavreté !!!

Budeme sa sťahovať.

V lete bude prebiehať denný tábor pre deti 6-10 rokov

 

Od septembra nás nájdete na novej adrese Čiližská 26