Pripravili sme pre Vás a vaše detičky aktivity, ktoré nájdete v krúžky a herňa 

Prihlásiť sa na ne treba priamo lektorovi