Montessori hernička 1,5-3 rokov

DOČASNE  ZRUŠENÉ!!!

V stredu od 10:30- 12:00 hod

Nahlásiť sa treba pred každou hernou:  mailom rybkacentrum @gmail.com

Maximálny počet deti je 8.

príspevok pre MC RYBKA  je 3,50€

Čo je Montessori? – je to systém práce s deťmi pomenovaný podľa talianskej lekárky Márie Montessori, existuje viac ako 100 rokov. – dá sa používať už od narodenia dieťatka a je vhodná pre každé dieťa – používajú sa pri ňom špeciálne pomôcky, ktoré pomáhajú dieťatku učiť sa a rozvíjať sa – dieťa sa naučí len z vnútornej motivácie všetko, čo chce, potrebuje a čo ho zaujíma – dieťa sa stáva vyrovnanou, sebavedovou a samostatnou osobnosťou, zažíva pocity šťastia a naplnenia – keď dieťa absolvuje celé vzdelanie Montessori metódou, naučí sa VŠETKO, čo mu umožnuje kapacita jeho mozgu

Pravidlá Montessori herne (prečítajte si ich vždy a pred každou návštevou Montessori herne)

 1. Všetci hovoríme potichu a čo najmenej
 2. Správame sa ohľaduplne a kľudne
 3. Pohybujeme sa pomaly
 4. S pomôckami a materiálmi pracujeme jemne
 5. Pracujeme vždy len s jednou pomôckou
 6. Dieťa si určuje miesto, kde, s čím a s kým chce pracovať a ako dlho
 7. Rodič dieťa sprevádza, pomáha mu osvojiť si základné pravidlá, ale nezasahuje dieťaťu do práce, len ak ho dieťa vyzve na spoluprácu
 8. S materiálom sa pracuje vždy na vlastnom koberčeku/podložke alebo pri stole. Ak je materiál na podnose/tácke, tak ho vždy premiesňujeme aj s podnosom
 9. Deti učíme pracovať samostatne, na vlastnom pracovnom mieste a rešpektujeme pracovné miesta ostatných
 10. Po skončení práce pomôcku/materiál uložíme v pôvodnom stave na pôvodné miesto a učíme to deti. V prípade, že sa niečo vysypalo, rozlialo, rozbilo, tak požiadajte lektorku v herni  o pomoc
 11. Podnos/tácku si berú deti samé, nosíme ho vždy obidvomi rukami, ak je material ťažký, tak rodič pomôže alebo si materiál rozdelí na časti a odnesie ho postupne na pracovné miesto
 12. Koberčeky obchádzame
 13. Ak chceme pracovať spoločne s niekým, poprosíme najprv o dovolenie
 14. Neberieme súčasti materiálu, ani sa nedotýkame rozloženého materiálu alebo pomôcky s ktorými niekto pracuje.
 15. S mokrými aktivitami pracujeme mimo koberca
 16. Ak si dieťa nevyberie žiadnu aktivitu, je to v poriadku. Nechajte ho pozorovať iné deti
 17. Ak s materiálom, ktorý si dieťa vybralo nevieme pracovať, tak požiadame o pomoc lektorku v herni
 18. Venujte sa len svojmu dieťaťu/deťom, ak je potrebné upozorniť na nevhodné správanie iných detí, tak upozornite potichu rodičov.
 19. Ak pozorujete únavu dieťaťa alebo seba, tak ukončite prácu a oddýchnite si v kuchynke. Ak sa dieťa rozhodne ostať sa hrať v j herni s hračkami, je to v poriadku,
 20. Príďte včas, doprajte seba aj dieťaťu dostatok času na prípravu, prezutie, prezlečenie, jedlo a “aklimatizáciu”
 21. V herni je možné zostať aj po skončení oficiálne vyhradeného času. Ak dieťa zaujato pracuje s materiálom, nechajte ho pracovať!
 22. Ak máte individuálne otázky alebo chcete niečo konzultovať, tak ideálne po skončení herne alebo mailom.
 23. Prineste si prezuvky, pohodlné oblečenie, ktoré sa môže prípadne obliať alebo aj zašpiniť. Doneste si desiatu a pitie pre dieťa.