Dobrovoľnícka činnosť

Kto je to dobrovoľník?

 •  Dobrovoľník je osoba, ktorá je ochotná investovať svoj čas, skúsenosti, zručnosti, vedomosti a schopnosti organizácii za dohodnutých podmienok a za svoju prácu a činnosť nie je finančne odmenená formou platu.
 • Práca dobrovoľníka je o dobrom pocite z toho, že ste niekomu pomohli, že ste aktívny vo svojej komunite, ale je to aj o získaní nových pohľadov na svet, rozšírení Vašich pracovných skúseností ale aj o zvýšení Vašich kariérnych možností.
 • V materských centrách najčastejšie pracujú ako dobrovoľníčky samotné mamičky, ktoré si striedajú služby v herni pre deti, vymýšľajú a organizujú aktivity pre deti a rodičov, prípadne organizujú a lektorujú kurzy pre iné mamičky.

Koho hľadáme

MC RYBKA hľadá dobrovoľníkov, ktorých služba spočíva v nasledovných činnostiach:

 • oboznámiť s bezpečnosťou práce v MC Rybka
 • oboznámi sa zo zákonom o ochrane osobných údajov
 • chodiť do MC Rybka pravidelne podľa dohodnutého časového harmonogramu
 • správať sa milo k ostatným mamičkám a deťom v MC Rybka
 • byť nápomocný členom a návštevníkom MC Rybka
 • dodržiavať interné pokyny MC Rybka

Práva dobrovoľníka v MC RYBKA:

 • aby typ dobrovoľníckej práce a čas kedy ju má vykonávať boli v súlade s jeho požiadavkami uvedenými v dotazníku a pri osobnom pohovore
 • na príjemnú a priateľskú pracovnú atmosféru
 • na zmenu služby s iným dobrovoľníkom, pokiaľ to neohrozí pravidelný chod MC Rybka
 • na dodržiavanie jeho osobnej slobody
 • na odmenu podľa dopredu dohodnutých pravidiel
 • zúčastňovaní sa iných aktivít MC Rybka, podľa dopredu dohodnutých pravidiel
 • aby jeho deťom bol umožnený vstup počas dobrovoľníckej práce do MC Rybka zadarmo
 • aby počas dobrovoľníckej práce mohol dodržiavať pitný režim (kávu a čaj má v čase dobrovoľníctva v MC Rybka zadarmo)

Ohodnotenie dobrovoľníkov:

 • Mamičky/oteckovia/členovia/nečlenovia MC Rybka majú počas vykonávania dobrovoľníctva vstup do herne pre ich deti voľný a tiež majú zabezpečený pitný režim.
 • Po dohode s predsedom/podpredsedom MC Rybka  im bude znížené „vstupné“ a „kurzovné“ na špecifické prednášky a kurzy.
 • Ostatní dobrovoľníci (bezdetní) majú zabezpečený pitný režim a znížené „vstupné“ a „kurzovné“ na špecifické prednášky a kurzy.

Za Vašu ochotu pracovať pre materské centrum ako dobrovoľník, Vám vopred ďakujeme.

Pridaj komentár