Poplatky a členstov

Jednorázový vstup do herne na rodinu a deň 1,50€; členovia zadarmo

Občerstvenie: členovia grátis, nečlenovia : Čaj 0,20 €, káva 0,35 €

Službukonajúca mamička- dobrovoľník má v deň služby občerstvenie a vstup do herne grátis

Možnosti úhrady členského poplatku:

a/  ročne  sumou   17 eur

Výhody a povinnosti člena Vám povieme osobne!!!! 


Bližšie informácie na tel.č. 0908 761 377 

 

Žiadosť o členstvo dostanete priamo v MC Rybka, alebo si ho môžete stiahnuť priamo tu z Webu a doručiť do MC Rybka.

poplatok je možné uhradiť aj prevodom na účet : VÚB SK31 0200 0000 0026 0285 6358 

Pridaj komentár