Dotácie

Grant hlavného mesta SR Bratislava  r. 2017

 Ďakujeme magistrátu hlavného mesta Bratislava za dotáciu za ktorú sme mohli pripraviť Narodeniny MC Rybka a obnovu hračiek.

Oslava narodenín Materského centra Rybka
 V sobotu, dňa 20.mája 2017, sa konalo zábavné rodinné podujatie pod názvom „8 narodeniny MC Rybka.
 Príjemné sobotné popoludnie sa nieslo v duchu hier a zábavy. Pre deti a ich rodičov bol pripravený bohatý
 program, ktorý zahŕňal: tvorivé dielničky, súťaže, Detský koncert, herňa, súťaž o najlepší koláč. Narodeninovú
 oslavu navštívilo 62 detí a 44 dospelých.
 Na tvorivých dielničkách si vyrábali deti: ozdobný tanierik, svietnik a podporili sme fantáziu u deti a nechali sme
 ich vyrobiť si niečo sami. Súťaže boli tak aby to zdolalo každé dieťa – behali, podliezali, triafali do cieľa, blúdili
 v bludisku, namáhali logiku, trénovali rovnováhu. Každé dieťa čo zdolalo súťaže dostalo od nás odmenu.
 Mamičky piekli koláčiky, mali sme čo koštovať ale hlavne vybrať ten naj. Rozhodli sme sa, že odmenený koláčik
 bude každý.
 Na záver si deti zatancovali, zaspievali s Mia- detský koncert.
 Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie( slané, sladké, ovocie), pitný režim a nemohla chýbať ani torta.
Obnova hračiek v herni
 V materskom centre sa nachádza hernička a špeciálna miestnosť zariadená v štýle montessori pedagogiky a s
 montessori pomôckami
 Zámerom projektu bolo oživenie herničky a montessori kútika za cieľom zvýšiť záujem o ne ako o priestory na
 trávenie spoločného času rodiny, respektíve rodiča s deťmi. Detský domček a šmykľavka boli v herničke
 pokazené, nekompletné, poškodené a opotrebované( nebezpečné pre deti). Takisto pomôcky v montessori
 kútiku - nakoľko mnoho z nich vyrábame z alternatívnych zdrojov (namiesto drevených kvalitných pomôcok je v
 montessori kútiku množstvo doma vyrobených náhrad z materiálov ako je kartón, plechové dózy, korok, plastové
 nádoby a podobne, ktoré však treba často obmieňať, nakoľko sa rýchlo zničia).
 Hračky sme dokupovali až v júl, september, október, na základe sťahovania do nových priestorov a prieskumu
 medzi mamičkami, aké hračky im chýbajú.
 Herňu sme spustili do prevádzky od októbra.
 V októbri navštívilo herňu a montessori kútik 48 detí a v sprievode 33 dospelých
 Otváranie herničky pokryli dobrovoľníčky materského centra, matky na rodičovskej dovolenke, ktoré boli v
 priestoroch herničky spolu so svojimi deťmi.
Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre bratislavské deti vo veku od 0-6 rokov, pre
 získavanie nových poznatkov, skúseností a zážitkov, ale takisto aj prvých kontaktov s rovesníkmi, a
 kamarátstvo . Takisto vytvorenie priestoru pre rodičov, najmä matky na rodičovskej dovolenke, aby sa
 vyhli sociálnej izolácii a nadviazali sociálne väzby s osobami v podobnej životnej etape. Tento cieľ sa
 nám podarilo naplniť, svedčí o tom účasť na jednotlivých aktivitách.
 Schválenú dotáciu vo výške 1000 EUR sme použili na pokrytie takých aktivít, ktoré k nám prilákajú
 nových návštevníkov, sympatizantov a potenciálnych členov.
 Našim hlavným zámerom bolo zaujať rodičov s nízkymi príjmami, aby zistili, že existujú aj lacnejšie
 alternatívy k rôznym komerčným detským kútikom. Na základe pozitívnych reakcií veríme, že sa toto
 odzrkadlí na návštevnosti v budúcom roku.

V roku 2016 podporilo naše centrum a veľmi pekne ďakujeme :

Ďakujeme, hlavne  MÚ Bratislava Vrakuňa za dotáciu 780 eur.

Z dotácie sme pripravili pre detičky a mamičky : Veľkonočný lov vajíčok, 7 výročie MC Rybky a pomôcky na stimulovanie správneho držania tela a prevencia plochých nôh.

Ďakujeme  ktorý nám  v roku 2015 pomohli a podporili:

MÚ Bratislava Vrakuňa za grant za ktorého sme mohli pripraviť krásne 7 narodeniny naše ho centra   a  Mikuláša spolu sumou 800 eur ďakujeme za podporu www.vrakuna.sk