Fyzické osoby

Postup pri darovaní 2 % pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016:

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov

Materské centrum RYBKA

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo

Bratislava, 821 07,  Bodvianska 4

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

Občianske združenie

 

4

2

1

7

0

3

0

3

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0026 0285 6358

1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane.
3% z Vašej zaplatenej dane je možné poukázať, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

-Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

viac info tu:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/