Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby:

  1. Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov , pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň8,30 €.
  1. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú  priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov

Materské centrum RYBKA

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo

Bratislava, 821 07,  Bodvianska 4

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

Občianske združenie

 

4

2

1

7

0

3

0

3

?

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0026 0285 6358

1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,5% z dane.

2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

-Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Viac info tu:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/