darujte nám 2%

Vážení priatelia, 

ĎAKUJEME VÁM  za 2 % z Vašich daní, ktoré pomáhajú  ďaľšiemu rozvoju Materského centra.

MC Rybka je registrovaným poberateľom 2 % z dane aj v roku 2016.


Vážení rodičia,

Materské centrum Rybka bolo v roku 2013 registrované ako poberateľ 2 % z dane. Preto by sme Vás chceli poprosiť o Vaše 2% z ročného zúčtovania daní na rozvoj nášho materského centra. Získané 2% napomôžu nielen materiálnemu rozvoju ale predovšetkým rodinám s deťmi a mamičkám, ktoré naše materské centrum Rybka navštevujú.

IČO OZ MC Rybka: 42170303   Adresa: Bodvianska 4,

821 07 Bratislava

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0026 0285 6358

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2017 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2017 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ciele, ktoré podľa zákona a stanov materského centra môžeme z 2 % podporiť sú ochrana a podpora zdravia, telesnej kultúry (zakúpením pomôcok pre pohybové aktivity detí), vzdelávania, životného prostredia a formou podpory divadielok deti zabaviť a naučiť ich novým veciam.

V roku 2014 by sme vyzbierané financie z 2% chceli využiť na kúpu didaktických pomôcok ako sú nástenné labyrinty pre rôzne vekové kategórie, ktoré by slúžili na precvičovanie citu v ručičkách. Didaktickými pomôckami máme v pláne vyplniť priestory na stenách našeho materského centra.

Ďalším cieľom je v materskom centre vybudovať projekt „chodníčky pre nožičky“ pri ktorom si budú deti v našom materskom centre budovať správnu klenbu na nožičkách. V tomto projekte chceme vybudovať prirodzené chodníčky popri stene kde sa budú nachádzať didaktické labyrinty a detičky si formou hry budú precvičovať správne držanie tela, budovať klenbu a  základné zručnosti.

Podľa výšky vyzbieraných 2% chceme v roku 2017 organizovať častejšie divadielka s novými umelcami, udržať prijateľne nízku cenu pre mamičky zaplatením časti honoráru účinkujúcim z 2%. Budeme sa sťahovať a budeme potrebovať nové priestory zariadiť a prispôsobiť pre Vaše detičky.

V materskom centre budú pripravené vytlačené podklady podľa kategórií – zamestnanci, fyzické osoby alebo právnické osoby. Takže ak nemáte možnosť si podklady vytlačiť z nášho webu doma, prídite si zobrať do materského centra.

Vopred Vám ĎAKUJEME  a tešíme sa na nové stretnutia !

Tlačivá : Potvrdenie TU, Vyhlásenie TU

 

 

 

Pridaj komentár