Partneri, Sponzori a 2%

V roku 2016 podporilo naše centrum a veľmi pekne ďakujeme :

Ďakujeme, hlavne  MÚ Bratislava Vrakuňa za dotáciu 780 eur.

Z dotácie sme pripravili pre detičky a mamičky : Veľkonočný lov vajíčok, 7 výročie MC Rybky a pomôcky na stimulovanie správneho držania tela a prevencia plochých nôh.

Ďakujeme Nadácií otvorených očí  www.otvoreneoci.sk     za peňažný dar v hodnote 660 eur na zakúpenie prenosného audia- mini systému. Ktorý budeme využívať na akciách pre deti a rodičov.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ďakujeme SPONZOROM ktorý nám  v roku 2015 pomohli a podporili:

MÚ Bratislava Vrakuňa za grand za ktorého sme mohli pripraviť krásne 7 narodeniny naše ho centra   a  Mikuláša spolu sumou 800 eur ďakujeme za podporu www.vrakuna.sk

Ďakujeme mamičkám na materskej za pomoc pri chode centra, ktoré nám bez nároku na mzdu pomáhali :Podpredsednička- Majka Mihalovičová, Lea Pavlíková Serinová, Petra Minarčiková, Martinka Gregušová, Dagmara Fábriová, predsedničkaKatarína Némethová Srdečne ďakujeme za Váš čas a nadšenie, Vaša Rybka

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĎAKUJEME SPONZOROM, ktorý aj v roku 2014 Rybičkám pomohli:

Aj tento rok je náš veľký pomocník firma HENRIETTA DIRECT MARKETING,s.r.o. www.henrietta.sk

Veľmi pekne ďakujeme za finančnú pomoc MÚ Bratislava Vrakuňa, ktorá nám prispela na akciu Psík náš kamarát sumou 100€., a  Mikuláš sumou 100eur.  www.vrakuna.sk

Veľmi pekne ďakujeme aj za finančný dar pri realizovaní koncertu Fíha tralala  –               BSG SLOVAKIA, s.r.o.- 50 eur                                                                                                                           BSG FIFE, s.r.o.-50eur

 FIFE GARANT, s.r.o. – 50 eur

Ďakujeme aj za 2 % – kúpili sme šmyklavku, trampolínu, koberec a rôzne drobnosti.

A Všetkým mamičkám ktoré nám pomáhali pri realizácií chodu centra, akcií a všetko okolo toho bez nároku na mzdu: Peťa Cviková, PodpredsedníčkaMajka Mihalovičová, Petra Minarčiková, Janka Časnochová, Martinka Gregušová, Lea Pavliková Serinová, Dagmara Fábriová,PredsedníčkaKatarína Némethová.Srdečne ďakujeme za vás čas a nadšenie Vaša Rybka.


ĎAKUJEME SPONZOROM, ktorý aj v roku 2013 Rybičkám pomohli:

Najväčšie ĎAKUJEM patrí hlavne firme HENRIETTA DIRECT MARKETING,s.r.o. bez jej pomoci by naše centrum nemohlo fungovať.

www.henrietta.sk

Finančný dar nám poskytla aj miestna časť Vrakuňa sumou 100€, ku 4. narodeninám materského centra, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Ďalej sa chceme poďakovať stavebninám Woodcote Slovakia a.s. za darovanie farieb na omaľovanie materského centra.www.woodcote.skwww.extherm.sk

Veľká vďaka patrí všetkým ochotným mamičkám, ktoré nám pomohli pri maľovaní materského centra. Ďakujeme

Zároveň sa chceme poďakovať bývalej predsedníčke Karin Áčovej, za jej usilovnú dobrovoľnícku prácu a srdce ktoré dala nášmu materskému centru. Srdečne Ďakujeme

 

 

banner

Pridaj komentár